Over ons: van vader op zoon


Met meer dan 22.995 dagen op de teller (63 jaar, dus voor de nieuwsgierigen onder ons) zijn we geen vlugge nieuwelingen die even de markt willen bestormen. Overgedragen van opa op vader en nu op zoon, kan je wel de nodige ervaring verwachten. Combineer dit met een vleugje Hollandse nuchterheid en een snufje Amsterdamse ‘recht voor z’n raap’-mentaliteit. We zijn gewoon professioneel, goedkoop, vermaken we je kleding direct, malen verse koffie en zingen soms een beetje vals mee met de radio. Onze beste reclame ben jij, dus verwacht een aardige dosis aan service en aandacht!

With more than 22,995 days on the clock (that's 63 years, for the curious among us), we are not fleeting newcomers looking to quickly storm the market. Passed down from grandfather to father, and now to son, you can certainly expect a wealth of experience. Combine this with a touch of Dutch practicality and a pinch of Amsterdam's 'straight to the point' mentality. We are simply professional, inexpensive, we tailor your clothes right away, grind fresh coffee, and sometimes sing a little off-key along with the radio. You are our best advertisement, so expect a generous dose of service and attention!